Åpne nettkurs

Velkommen til Universitetet i Stavanger sitt tilbud av åpne, nettbaserte kurs. Her kan du øke kompetansen på flere felt – uten krav til forhåndskunnskap eller søknad om opptak.

Det er ingen krav til studiekompetanse eller forhåndskunnskaper for å få tilgang til kursene. Noen kurs har imidlertid anbefalte forhåndskunnskaper. 

Følger du et kurs slik det er lagt opp og består oppgavene som er gitt, vil dette gi deg det grunnlaget som skal til for at du kan oppnå det læringsutbyttet som er beskrevet for kurset.

Flere av kursene våre er helt gratis, mens du på andre må betale kursavgift. Du finner ut om det koster noe i informasjonen om hvert enkelt kurs. I flere av kursene gis det også tilbud om kursbevis.

Norsk:

Illustrasjon av en kvinne og en mann med hvit laboratorie kåpe på og som smiler.
HMS,  norsk

TekNat – HMS kurs

HMS-kurset gir en innføring i adferd, regler og sikkerhet på laboratoriene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger.

Les mer

English:

illustrasjon of a man and a woman with a laboratory jacket.
english

TekNat HSE-course

Safety course provides an introduction to behaviour, rules and safety in laboratories at the Faculty of Science and Technology, University of Stavanger.

Read More
Rull til toppen