Norsk:

norsk

Digital sikkerhet

Dette kurset bygger på boken «Digital sikkerhet – en innføring», som er skrevet av et sterkt lag av norske fagfolk. Boken kom som en respons til regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhet fra…

Les mer
norsk

Arbeidsrett 1

I dette kurser vil du få innblikk i hvordan man behandler regler og rettspraksis rundt arbeidsgivers styringsrett, etablering av arbeidsforholdet, arbeidstakers lojalitetsplikt, arbeidsvederlag, arbeidstid og ferie, og opphør av arbeidsforholdet

Les mer
norsk

TILHØRIGHET I BARNEHAGEN

Barn har rett til å oppleve tilhørighet til venner og voksne i barnehagen, uavhengig av deres bakgrunn, erfaringer og kompetanser. I dette refleksjonsverktøyet utforsker vi tilhørighet i barnehagen; i hverdagens ulike samspill og…

Les mer
norsk

Grunnleggende fremsynsledelse

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å håndtere teorier, metoder og teknikker innen feltet strategisk fremsynsledelse til bruk for utvikling av virksomheter og organisasjoner, herunder å beherske fremgangsmåter for å…

Les mer
norsk

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting

Dette emnet er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Man vi lære hvordan en bedrifts kostnadsstruktur og inntektsstruktur er. Videre behandles ulike former for kalkyler. Kalkyler er grunnsteinene når det gjelder…

Les mer
norsk

Bedriftsøkonomisk beslutningsproblemer

Dette emnet tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag av rene økonomiske vurderinger kombinert med bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Les mer
norsk

Budsjettering og oppfølging

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssystemer i form av ulike typer bedrifter. I dette kurset vil både tradisjonelle budsjetteringsmetoder og nye…

Les mer
norsk

Analyse av finansregnskapet

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situasjonen. Hensikten er at bedriften både skal kunne vurdere seg selv og sin egen utvikling og…

Les mer
norsk

Grunnleggende HMS-ledelse

Dette nettbaserte kurset i Grunnleggende HMS-ledelse gjør det mulig for deg å legge undervisningen til et tidspunkt som passer deg i en travel hverdag.

Les mer
HMSnorsk

TekNat – HMS kurs

HMS-kurset gir en innføring i adferd, regler og sikkerhet på laboratoriene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger.

Les mer

English:

english

TekNat HSE-course

Safety course provides an introduction to behaviour, rules and safety in laboratories at the Faculty of Science and Technology, University of Stavanger.

Read More
Rull til toppen