Norsk:

Budsjettering og oppfølging

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssystemer i form av ulike typer bedrifter. I dette kurset vil både tradisjonelle budsjetteringsmetoder og nye …
Les mer

Analyse av finansregnskapet

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situasjonen. Hensikten er at bedriften både skal kunne vurdere seg selv og sin egen utvikling og …
Les mer

Grunnleggende HMS-ledelse

Dette nettbaserte kurset i Grunnleggende HMS-ledelse gjør det mulig for deg å legge undervisningen til et tidspunkt som passer deg i en travel hverdag.
Les mer

TekNat – HMS kurs

HMS-kurset gir en innføring i adferd, regler og sikkerhet på laboratoriene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger.
Les mer

English:

TekNat HSE-course

Safety course provides an introduction to behaviour, rules and safety in laboratories at the Faculty of Science and Technology, University of Stavanger.
Read More